Uống nước nhớ thầy

Thầy: Uống nước nhớ gì, em nào biết!

Quỳnh: Dạ thưa thầy, uống nước kẻ trồng cây!

Thầy: Sao lại uống nước nhớ kẻ trồng cây? Em giải thích cho cả lớp nghe xem

Quỳnh: Dạ , vì em đang uống nước dừa mà thầy!

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm