Tuyển Sinh Nghành quản trị doanh nghiệp thương mại và dịch vụ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG CẤP TÀI CHÍNH HÀ NỘI Số: 519/TB-TCTCHN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2015 THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP “Ngành quản trị doanh nghiệp thương mại và dịch vụ” 1. GI ...
Read more
Tuyển Sinh Nghành thư ký văn phòng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG CẤP TÀI CHÍNH HÀ NỘI Số: 519/TB-TCTCHN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2015 THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP “Ngành Thư Ký Văn phòng” 1. GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC Ngành đà ...
Read more
Tuyển sinh Trung cấp Quản lý và kinh doanh du lịch Chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG CẤP TÀI CHÍNH HÀ NỘI Số: 519/TB-TCTCHN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2015 THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP "Ngành Quản Lý Kinh Doanh Du Lịch" 1. GIỚI THIỆU NGÀNH HỌ ...
Read more
Tuyển sinh 2014 chuyên ngành Hành chính Văn thư

Tên ngành:Hành chính – Văn thư – chính quy Mã ngành: 42340411 Đối tượng người học:Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thônghoặc học xong chương trình lớp 12. Học sing tốt nghiệp THCS Thời gian học:2 năm đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT, 2 năm 3 tháng đối với ...
Read more
Tuyển sinh trung cấp pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG CẤP TÀI CHÍNH HÀ NỘI Số: 519/TB-TCTCHN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2015 THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP "Ngành Trung Cấp Pháp Luật" 1. GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC Ngành ...
Read more