Tổng kết hội thảo: “Vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín ở tại các trường…”

ntdt_xay_dung_tieu_chi_danh_gia1-364x245

Ngày 24/12/2014, Viện Nghiên cứu Giáo dục – Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo: “Vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam”.

Hội thảo nhận được hơn 50 bài tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục, giảng viên từ các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, 30 bài được Ban biên tập chọn lọc sử dụng đăng trong Kỷ yếu hội thảo.

Hội thảo tiếp đón 43 đại biểu tham dự và một số cơ quan báo đài đến tham dự đưa tin.

Hội thảo có 5 báo cáo và 10 ý kiến trao đổi của các đại biểu tham gia. Các báo cáo và ý kiến thảo luận, đóng góp xoay quanh các nội dung chính:

  1. Thực trạng công tác tổ chức CVHT cho sinh viên ở các trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM, ĐH Sư phạm Tp.HCM, ĐH Tiền Giang, Huflit và một số đơn vị:

–          Công tác CVHT chưa hiệu quả, sinh viên chưa hài lòng và chưa tin tưởng vào CVHT

–          Người làm công tác CVHT chưa am hiểu công việc, nhiều khi còn xảy ra tình trạng tư vấn sai ảnh hưởng đến quá trình học tập của sinh viên.

–          CVHT là giảng viên kiêm nhiệm nên chưa đầu tư cho công tác, chưa được đánh giá đúng công sức lao động và chưa có chế độ khen thưởng kỷ luật hợp lý.

–          Chưa tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn cho CVHT

–          Sự phối hợp giữa các phòng ban đơn vị trong trường chưa chặt chẽ, hợp lý để hỗ trợ công tác CVHT.

  1. Vai trò của CVHT:

–          Cần phải am hiểu chương trình đào tạo, các văn bản, nội quy, quy định của Bộ và của Trường,

–          Nắm vững phương pháp học tập ở bậc đại học và học chuyên ngành,

–          Bên cạnh đó còn phải nắm được các hoạt động nghiên cứu khoa học, Đoàn, Hội của sinh viên…

  1. Các giải pháp phát huy hiệu quả công tác CVHT:

–          Cần ban hành những văn bản quy định cụ thể vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của CVHT, ban hành các quy định về việc phối hợp giữa CVHT với các phòng ban, các khoa, Ban giám hiệu để hỗ trợ, giải quyết thông tin kịp thời cho sinh viên.

–          Cần ban hành những tiêu chuẩn cụ thể để phân công người thực hiện công tác CVHT: cần có năng lực gì, trình độ gì, tiêu chuẩn ra sao…

–          Cần tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao năng lực cho CVHT. Tổ chức các hội nghị, hội thảo quy mô trường, quốc gia để chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của người làm công tác CVHT để nâng cao năng lực và giải quyết kịp thời những vướng mắc.

–          Ban hành quy chế độ cụ thể cho người làm công tác CVHT.

–          Các trường cần tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác CVHT, khen thưởng người làm tốt, kỷ luật người làm chưa tốt ảnh hưởng đến quá trình học tập của sinh viên và uy tín của nhà trường để nâng cao trách nhiệm của CVHT.

–          Cung cấp cho sinh viên những thông tin cụ thể về công tác CVHT: sinh viên được CVHT hỗ trợ những gì, cách thức tư vấn…

–          Xây dựng những công cụ hỗ trợ công tác CVHT

Đại biểu tham dự đã đánh giá hội thảo đã góp phần giúp các trường nhìn nhận lại công tác CVHT hiện nay ở đơn vị mình và học tập những kinh nghiệm trường bạn đang áp dụng để cải tiến công tác CVHT hiệu quả hơn.

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm