Thầy cũng chịu

Trong giờ toán: Thầy: Em hãy cho thầy biết các thí dụ về đơn thức, nhị thức và đa thức. Trò: Thưa thầy, tối qua nhà em ai cũng thức xem đá banh, đó là đa thức. Khi sắp hết hiệp một thì chỉ còn lại em và ba em xem, đó là nhị thức. Đến cuối trận chỉ còn mình em xem, đó là đơn thức. o O o Trong giờ sinh vật, thầy gọi: – An, hãy cho thầy biết con người có bao nhiêu cái xương sườn? – Thưa thầy, em không thể đếm hết được. – Sao vậy? – Tại đụng vào là em nhột.

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm