Thẩm định chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

img_7414

Ngày 14/11/2012, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ TCCN hệ chính quy – Trường Cao đẳng Cộng đồng đã tổ chức buổi họp để thẩm định, đánh giá CT đào tạo đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục về mở mã ngành mới của Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội.

  Đến dự buổi thẩm định có: Tiến sỹ Hoàng Ngọc Trí – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Thạc sỹ, Kiến trúc sư Nguyễn Phúc Đức – Phó Hiệu trưởng; Kỹ sư Nguyễn Thịnh Đạt – Trưởng khoa Xây dựng; Tiến sỹ Đào Hải – Trưởng phòng Đào tạo; Thạc sỹ Nguyễn Xuân Thông – Phó trưởng khoa Xây dựng; Thạc sỹ Nguyễn Công Đại – Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản cùng một số thành viên của Hội đồng thẩm định.   Thạc sỹ, NCS Nguyễn Đức Diệp – Phó Tổng Giám đốc thường trực đại diện đơn vị sáng lập Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội đến dự buổi họp.   Về phía Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội có: Thạc sỹ Nguyễn Thế Hùng – Phó Hiệu trưởng và các Cán bộ, Giáo viên tham gia xây dựng chương trình đào tạo cùng tham dự buổi thẩm định.
Sau khi nghe đại diện Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội báo cáo quá trình xây dựng và nội dung chương trình đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, các thành viên của Hội đồng thẩm định đưa ra những ý kiến nhận xét, phản biện và đặt rất nhiều câu hỏi. Hội đồng xây dựng hồ sơ mở ngành đào tạo của Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội đã giải trình và trả lời đầy đủ các câu hỏi làm sáng tỏ những vấn đề cần quan tâm. Hội đồng thẩm định đánh giá rất cao về nội dung, cấu trúc, thời lượng, đặc biệt là những vấn đề rất mới mẻ, sáng tạo trong chương trình đào tạo, gắn việc giảng dạy trên lớp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội.   Hội đồng thẩm định đã thảo luận và bỏ phiếu kín, kết quả 100% các thành viên của Hội đồng nhất trí đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội ra quyết định công nhận nội dung chương trình đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội.                                             
Một số hình ảnh tại buổi thẩm định
IMG_7409 IMG_7392 IMG_7393 IMG_7397 IMG_7406

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm