Nghiệm thu đề tài: “Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng học tập cho học sinh phổ thông”

ntdt_xay_dung_tieu_chi_danh_gia
Ngày 23 tháng 07 năm 2011, tại phòng họp Viện Nghiên cứu Giáo dục, Hội đồng khoa học cấp cơ sở đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ Trọng điểm: Xây dựng Tiêu chí đánh giá chất lượng học tập cho học sinh THPT do TS. Nguyễn Kim Dung làm chủ nhiệm.

Đề tài nghiên cứu về các cơ sở lý luận về khái niệm chất lượng học tập của học sinh phổ thông, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học tập ở bậc phổ thông và các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng học tập; nghiên cứu tổng quan kinh nghiệm một số nước phát triển về vấn đề nâng cao chất lượng học tập của học sinh; điều tra chất lượng và đánh giá thực trạng chất lượng học tập của học sinh thông qua khảo sát tình hình học tập của học sinh THPT trong Tp.Hồ Chí Minh.

Quan trọng nhất là đề tài xây dựng được Bộ công cụ các tiêu chí đánh giá chất lượng học tập của học sinh THPT, và bước đầu triển khai tập huấn cho giáo viên về Bộ công cụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm trắc nghiệm cũng như đánh giá chất lượng học tập của học sinh một số trường THPT ở Tp.HCM theo Bộ công cụ.

Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng cho giáo viên các trường THPT để đánh giá chất lượng học tập của học sinh, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo của phụ huynh và cả học sinh về cách đánh giá chất lượng học tập của nhà trường.

ntdt_xay_dung_tieu_chi_danh_gia.jpg
Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là một công trình đồ sộ, nghiêm túc, khả thi và có giá trị thiết thực trong việc đánh giá chất lượng học tập của học sinh hiện nay, đề tài được thông qua và đề xuất cho nghiệm thu chính thức cấp Nhà nước.

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm