Không tái bổ nhiệm Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang

Cao-Minh-Quang-bandoc-giaoducvietnam

Thủ tướng đã ký quyết định không bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Cao Minh Quang, người được bổ nhiệm vào chức vụ này với nhiệm kỳ 5 năm từ năm 2007.

Với quyết định của Thủ tướng, ông Cao Minh Quang sẽ không được tái bổ nhiệm và không còn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế sau khi hết nhiệm kỳ 5 năm được bổ nhiệm năm 2007.

Trước đó, trong cuộc họp của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế cuối tháng 6 vừa qua để xem xét kỷ luật đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, đa số thành viên tham gia cuộc họp đã thống nhất đề nghị không tái bổ nhiệm chức Thứ trưởng đối với ông Quang.

Ông Cao Minh Quang
Ông Cao Minh Quang

Ông Cao Minh Quang được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế vào năm 2007, nhiệm kỳ 5 năm.

Hồi tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế cũng đã họp kiểm điểm xem xét hình thức kỷ luật về mặt chính quyền đối với Thứ trưởng Cao Minh Quang. Trong số 8 thành viên đủ điều kiện bỏ phiếu đề xuất hình thức kỷ luật có 1 phiếu trắng, 2 phiếu đề nghị khiển trách, còn lại 5/8 phiếu đề nghị kỷ luật mức cảnh cáo.

Tháng 2/2012, Đảng ủy Cục Quản lý dược, Đảng ủy cơ quan Bộ Y tế, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế đã tiến hành kiểm điểm về mặt Đảng đối với ông Cao Minh Quang.

Các hình thức kiểm điểm Đảng viên, kiểm điểm công chức đối với ông Quang được thực hiện sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định ông Quang đã có những khuyết điểm, không trung thực về bằng cấp, vay tiền doanh nghiệp dưới quyền, phát ngôn, phản ánh không chính xác, thiếu thận trọng về một số vụ việc tại Bộ Y tế.

Cuối năm 2011, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra quyết định kỷ luật ông Cao Minh Quang bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Cao Minh Quang đã có những khuyết điểm, vi phạm như thiếu gương mẫu, vụ lợi khi vay tiền của cá nhân là lãnh đạo doanh nghiệp thuộc phạm vi phụ trách; phát ngôn, phản ánh không chính xác, thiếu thận trọng về một số vụ việc tại Bộ Y tế.

Ông Cao Minh Quang đã nhận xét, đánh giá tùy tiện, không mang tính chất xây dựng đối với cán bộ cấp dưới; vi phạm quy chế làm việc của Bộ Y tế trong việc gửi kiến nghị Thủ tướng có nội dung trái với dự thảo nghị định về quản lý thanh tra, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm khi đã được Bộ Y tế và Bộ Nội vụ thống nhất trình Chính phủ; khai nhận học vị tiến sĩ không đúng thực chất văn bằng được cấp theo chương trình đào tạo tại Thụy Điển, cũng như Công văn số 965/SHĐ, ngày 12-2-2001 xác định học vị tương đương tiến sỹ của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

Những việc làm trên của ông Cao Minh Quang đã vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và quy định về những điều đảng viên không được làm, gây ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, làm cho uy tín của cá nhân giảm sút.

Theo Người lao động

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm