Kết quả Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường

dai_hoc-364x245

Ngày 06 tháng 11 năm 2013, tại phòng họp A307 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hải Dương, Hội đồng khoa học đã tiến hành đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: Tìm hiểu nhận thức về giới và hình thức giáo dục bình đẳng giới cho học sinh Trung học phổ thông tại Tp.Hải Dương do ThS. Đào Thị Vân Anh làm chủ nhiệm.

Đề tài nghiên cứu về các vấn đề lý luận về giáo dục giới tính và bình đẳng giới, nghiên cứu thực tế giáo dục giới tính và bình đẳng giới trong nhà trường ở bậc THPT qua cái nhìn của nhà trường, gia đình, xã hội và chính bản thân các em học sinh. Nổi bật nhất là đề tài đã xây dựng được 6 chuyên đề để các trường THPT ứng dụng tổ chức phổ biến cho các em học sinh, góp phần củng cố thêm cho các em kiến thức về giới và bình đẳng giới.

Giới và bình đẳng giới đang được xã hội quan tâm, nhưng số liệu khảo sát của đề tài cho thấy mức độ hiểu biết của học sinh, đặc biệt là phụ huynh cũng xác nhận ngay trong gia đình việc bình đẳng giới cũng chưa được hiểu đúng và chưa thật sự bình đẳng nên cũng ảnh hưởng trực tiếp tới các em trong việc giáo dục về bình đẳng giới.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá khảo sát thực trạng phong phú với số lượng mẫu lớn, có giá trị thiết thực trong việc tìm hiểu mức độ hiểu biết của gia đình, nhà trường và bản thân các em về giới và bình đẳng giới, góp phần đẩy mạnh phát triển giáo dục giới và bình đẳng giới cho các em. Bên cạnh việc viết 6 chuyên đề, Hội đồng cũng đề nghị nhóm đề tài có những đề xuất, kiến nghị đưa nội dung giáo dục giới và bình đẳng giới vào Sách giáo khoa mới sau 2015 để giáo dục rộng rãi cho học sinh. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả tốt.

Cùng ngày, Hội đồng khoa học cũng đã tiến hành đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở:Ứng dụng công nghệ mạng Internet/ Intranet để nâng cao hiệu quả dạy học trong các môn khoa học xã hội do CN. Phạm Văn Danh làm chủ nhiệm.

Đề tài nghiên cứu các vấn đề về ứng dụng công nghệ mạng Internet/ Intranet trong dạy học các môn xã hội, các môn học mà hiện nay việc ứng dụng công nghệ khó thực hiện hơn các môn khoa học tự nhiên và việc chuyển từ “đọc-chép” sang “chiếu-chép” là trăn trở của rất nhiều nhà quản lý và nghiên cứu giáo dục.

Đề tài hệ thống được nguồn bài giảng phong phú, xây dựng website ứng dụng các bài giảng điện tử về các môn khoa học xã hội để giáo viên ứng dụng trong dạy học. Đề tài được Hội đồng đánh giá có đóng góp cho việc hỗ trợ giáo viên trong dạy học các môn xã hội.

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm