HFC Trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt nhất tháng 26-10-2017

HFC Trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt nhất tháng 26-10-2017

HFC Trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt nhất tháng 10-2017

 

Ngày 26 tháng 10 năm 2017 BGH trường trung cấp tài chính Hà Nội đã trao học bổng cho 4 bạn sinh viên có thành thích học tập tốt nhất, chúc mừng các em:

Nguyễn minh Tuấn

Lưu thị Thảo

Nguyễn thị Hạnh

Trần thị Thúy

trao-hoc-bong-du-hoc-sinh-hfc-2 trao-hoc-bong-du-hoc-sinh-hfc-1 trao-hoc-bong-du-hoc-sinh-hfc

 

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm