(HFC) gặp gỡ với đ/c Lê Chí Lợi tham tán quản lý DHS Việt Nam tại Nga

(HFC) gặp gỡ với đ/c Lê Chí Lợi tham tán quản lý DHS Việt Nam tại Nga Ngày thu đẹp, nắng vàng và gió nhẹ. Ở thủ đô Liên bang Nga (HFC) chúng tôi đã có buổi gặp gỡ với đ/c Lê Chí Lợi tham tán quản lý du học sinh Việt Nam tại Nga, Thăm cộng đồng người Việt tại Mockba. (HFC) gặp gỡ với đ/c Lê Chí Lợi tham tán quản lý DHS Việt Nam tại Nga (HFC) gặp gỡ với đ/c Lê Chí Lợi tham tán quản lý DHS Việt Nam tại Nga (HFC) gặp gỡ với đ/c Lê Chí Lợi tham tán quản lý DHS Việt Nam tại Nga (HFC) gặp gỡ với đ/c Lê Chí Lợi tham tán quản lý DHS Việt Nam tại Nga Thăm cộng đồng người Việt tại Mockba. Thăm cộng đồng người Việt tại Mockba. Thăm cộng đồng người Việt tại Mockba. Thăm cộng đồng người Việt tại Mockba.

(HFC) gặp gỡ với đ/c Lê Chí Lợi tham tán quản lý DHS Việt Nam tại Nga

Ngày thu đẹp, nắng vàng và gió nhẹ. Ở thủ đô Liên bang Nga (HFC) chúng tôi đã có buổi gặp gỡ với đ/c Lê Chí Lợi tham tán quản lý du học sinh Việt Nam tại Nga, 
Thăm cộng đồng người Việt tại Mockba.

(HFC) gặp gỡ với đ/c Lê Chí Lợi tham tán quản lý DHS Việt Nam tại Nga
(HFC) gặp gỡ với đ/c Lê Chí Lợi tham tán quản lý DHS Việt Nam tại Nga
(HFC) gặp gỡ với đ/c Lê Chí Lợi tham tán quản lý DHS Việt Nam tại Nga
(HFC) gặp gỡ với đ/c Lê Chí Lợi tham tán quản lý DHS Việt Nam tại Nga
Thăm cộng đồng người Việt tại Mockba.
Thăm cộng đồng người Việt tại Mockba.
Thăm cộng đồng người Việt tại Mockba.
Thăm cộng đồng người Việt tại Mockba.

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm