Giới thiệu Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội

logo

Giới thiệu Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội

Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội là cơ sở giáo dục chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục kinh tế quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại Ngân hàng, có con dấu riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Số lượt xem: 8140

Gửi lúc 16:41′ 01/01/2013

Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội được thành lập theo quyết định số: 3513/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành.

Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội là cơ sở giáo dục chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục kinh tế quốc dân, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng, có con dấu riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội có chức năng, nhiệm vụ tổ chức đào tạo cho các đối tượng thuộc các thành phần kinh tế – xã hội theo đúng chương trình và quy định đào tạo.

Trụ sở văn phòng Hội đồng Trường: Số 2, Phố Lãng yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Trong năm 2013 Nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội giao nhiệm vụ đào tạo một số chuyên ngành cụ thể như sau:

- Pháp luật, Hành chính văn thư, Quản lý doanh nghiệp, Quản lý và bán hàng siêu thị, Quản lý và kinh doanh du lịch, Kế toán, Xây dưng dân dụng và công nghiệp.

Kế hoạch phát triển:

- Giai đoạn 1; Từ năm  2012 – 2015 Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội tập trung đào tạo sinh viên có trình độ trung cấp, và các khóa đào tạo ngắn hạn.

- Giai đoạn 2; Từ năm 2015 – 2020 Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội mở rộng quy mô đào tạo và nâng cấp thành trường Đại học, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có khả năng giải quyết tất cả các vấn đề thuộc chuyên ngành của mình.

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ LÝ VÀ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Stt Họ và tên Chức Vụ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
01 ĐẶNG VĂN PHÚC Chủ tịch HĐQT
02 LÊ TRẦN NGỌC Phó CT HĐQT
     
BAN GIÁM HIỆU
06 TS. Lê Trần Ngọc Hiệu trưởng

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm