Edit Translation

Admissions Korean classes primary 1, 100% Korean teachers

Training Center for Korean and Korean Culture

Admissions Korean classes primary 1, 100% Korean teachers

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn Quốc của nhiều cán bộ, teacher, student, laborer. Korean center & Korean Culture BUFS được thành lập theo thoả thuận hợp tác giữa Trường Trung Cấp Tài Chính Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ Busan Hàn Quốc. Tổ chức tuyển sinh các khóa học tiếng Hàn với giáo viên Hàn Quốc.

Center is responsible for training Korean language and Korean culture in Middle School Finance Hanoi. Address: Skull 2, Pho Lang Yen, Bach Dang, Hai Ba Trung Hanoi.

 

The signing ceremony established the Center for Korean and Korean culture BUFS - Busan Foreign Language University !
The signing ceremony established the Center for Korean and Korean culture BUFS – Busan Foreign Language University !
Delegates from secondary schools visited Hanoi finance and working with foreign language university busan
Delegates from secondary schools visited Hanoi finance and working with foreign language university busan
Teacher 100% Korean doctorate degree: Có sự tham gia giảng dạy của giáo viên từ trường Đại Học Ngoại Ngữ Hàn Quốc Và Đại Học Ngoại Ngữ Busan
Mid-triangle-delivery-duc-English-han-and-valve-flower-han-quocs
DETAILS AS FOLLOWS COURSE:
Korean primary 1
- Duration: 10 week
- Schedule: professedly 2 to Friday 6 weekly, from 8.00 – 11h.00
- Tuition: 4.000.000 VND/lock
- Time to start: 03/07/2017
- Subjects: for everyone who want to learn Korean

Right:

- Check input (free)

- Teacher: Koreans to teach and guide.

- Phương pháp giảng dạy tiên tiến.

- Kiểm tra trình độ sau mỗi khóa học.

- Phòng học có trang bị máy chiếu, learn Korean speakers serve full

- Trong chương trình học được sắp xếp xen kẽ với các hoạt động giao lưu văn hóa với người Hàn Quốc ở Việt Nam.

- Khoá học đặc biệt mang lại lợi ích cho các học viên có nguyện vọng tìm kiếm cơ hội việc làm tại các công ty Hàn Quốc cũng như cơ hội du học tại Hàn Quốc.

The Center also cooperated with agencies, unit training tangle Korean request (special arrangement)
Registration: time in works, the day from Monday 2 to Friday 6
VENUE REGISTER:
Station: Skull 2, Pho Lang Yen, Behind P.Bach, Hai Ba Trung District, Hanoi
Phone: 0242.28.666 – 0934.668.288 | Email:hanoifinance@gmail.com
FORM ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG HÀN SƠ CẤP 1 HERE

COMMENT

Can You Concern