Edit Translation

NOTICE OF EXAMINATION PROCEDURES WHEN WORKERS VISA

Congratulations 18 Your monthly visa 9 male 2016

NOTIFICATION PROCEDURES WHEN VISA CLINIC TUBERCULOSIS IN KOREA

Starting in 2016, alien registration when granting or renewing visas, xin đổi tư cách visa tại Hàn Quốc phải nộp thêm Giấy khám bệnh lao (Tuberculosis Diagnosis) at the hospital by the Ministry of Justice appointed Korea (Designated hospital).

Kite 11 Immigration Control Law Korea regulations:

- Subject: Người nước ngoài cư trú dài hạn tại Hàn Quốc ( 91 right above).
- File: Giấy khám lao (TB diagnosis) phải có các nội dung kiểm tra sức khỏe, eg:

+ Chest X-ray inspection (Chest X-ray)
+ Check sputum (Sputum tests)
+ Check test TB skin tuberculin (Tuberculin skin test)
+ Check the sample (Blood tests)

– Thời gian có hiệu lực của giấy khám bệnh lao: 01 năm kể từ ngày cấp.

– Đối tượng được miễn Giấy khám bệnh lao:

+ Diplomatic, duty 외교(A-1), Civil Service(A-2), agreement(A-3)
+ Visa marriage (F-6) or visa marry have permanent residency status in Korea (F-2-3) when submitting the visa application had to include a health certificate (Health certificate), and if in this examination paper with tuberculosis test items do not need to apply for re-examination certificate TB.

Congratulations 18 Your monthly visa 9 male 2016
Congratulations 18 Your monthly visa 9 male 2016

Countries with high TB ​​infection risk is: Nepal, East Timor, Malaysia,from, Mongolia, Myanmar, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, Uzbekistan, India, Indonesia, Cambodia, China, Kyrgyzstan, Philippines, Pakistan, Thailand.

Related to the above issues, Embassy of Korea in Vietnam trân trọng thông báo với các đương đơn liên quan một số lưu ý sau đây để tránh các vấn đề phát sinh:

- Đối tựơng cần lưu ý: các đương đơn xin thị thực lưu trú on 90 right (Not apply to children under 05 fresh)

- Bệnh viện được chỉ định của Đại sứ quán: BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG (Address: 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Dinh district, Hanoi)

- Time application: 02/03/2016 (Wednesday)

※ Đối với các đương đơn nộp Student visa (D2, D4): Thời gian áp dụng sẽ tính sau ngày 01/07/2016

※ Đối với các đương đơn xin labor visas (E9): Thời gian áp dụng tính từ ngày 02/03/2016 và bệnh viện chỉ định sẽ thông qua HOSPITAL acquitted (Address: Skull 59, Lane Thong Phong, Ton Duc Thang, Dong Da, Hanoi)

(Source: Embassy of Korea in Vietnam)

COMMENT

Can You Concern