Edit Translation

Scholarship of HFC at Konkuk University Korea

Scholarship of HFC at Konkuk University Korea

Master Intermediate School Board President Finance Hanoi (HFC) Mr.Đặng Văn Phúc trao học bổng 20.000.000 won ( same 400.000.000 Dong ) cho học sinh của HFC tại Konkuk University có thành tích học tập tốt và phong trào thể thao của nhà trường.

Wish you HFC students of good academic scholarship and received plenty.

award-hoc-bong-ear-truong-Konkuk-11 award-hoc-bong-ear-truong-Konkuk-5 award-hoc-bong-ear-truong-Konkuk-1 award-hoc-bong-ear-truong-Konkuk award-hoc-bong-ear-truong-Konkuk-2 award-hoc-bong-ear-truong-Konkuk-3 award-hoc-bong-ear-truong-Konkuk-4 award-hoc-bong-ear-truong-Konkuk-7 award-hoc-bong-ear-truong-Konkuk-6

COMMENT

Can You Concern