Edit Translation

HFC Scholarship at the University of Daegu

HFC Scholarship at the University of Daegu

- Right 22/5 Intermediate school representatives Finance Hanoi ( HFC ) teacher Board Chairman Dang Van Phuc to communicate 3 scholarships for 3 du học sinh của HFC có thành tích học tập đạt TOP 1 tại Trường Đại Học Deagu Hàn Quốc (Nguyen Thi Hanh, Trinh Thi Thu, Dang Thi Giang)
Each of you received 500.000Won
- To enhance the spirit of learning for your students. HFC mong muốn các bạn học sinh của HFC học tập tại Trường Đại Học Daegu sẽ chăm chỉ học tập và đạt được nhiều học bổng hơn nữa.
Và trong lễ trao học bổng thầy Chủ Tịch HĐQT hứa hẹn kỳ tháng 8/2017 will be awarded scholarships to 10 Students learn best.
- Current number of HFC students studying at the University of Daegu 58 overseas student. All of you are very hard to study
1. NGUYỄN THỊ HẠNH
chu-tich-HFC-handed-hoc-bong-hoc-birth-xuat-sac
2. TRỊNH THỊ THU
chu-tich-HFC-handed-hoc-bong-hoc-birth-xuat-sac-1
3. Dang Thi Giang
chu-tich-HFC-handed-hoc-bong-hoc-birth-xuat-sac-3

COMMENT

Can You Concern