Edit Translation
Director board

  LIST OF THE BOARD OF DIRECTORS FINANCIAL INTERMEDIATE SCHOOL HANOI Issued with Decision No. 3514 / QD-UBND 06/8/2012 Hanoi People's Committee No. Name Title Education 01 Vietnamese Nguyen Cuong Chairman MSc. Economy 02 Nguyen The Hung Incubate ...
Read more
Introduction School of Finance in Hanoi

Giới thiệu Trường Trung cấp Tài chính Hà NộiTrường Trung cấp Tài chính Hà Nội là cơ sở giáo dục chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục kinh tế quốc dân, have legal status, have an account at the Bank, có con dấu riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước.Số l ...
Read more