Edit Translation
These criteria help you meet student visa straight Korea

NHỮNG TIÊU CHÍ GIÚP BẠN ĐẠT VISA THẲNG DU HỌC HÀN QUỐC Vẫn biết rằng phỏng vấn xin visa là một trong những yêu cầu quan trọng và là bước then chốt trong hành trình du học Hàn Quốc của mỗi người. Thế nhưng vẫn có những bạn “thoát” qua cửa ải này một cách vô cùn ...
Read more
Korea Open exempted proven financial

Hàn Quốc mở rộng đối tượng miễn chứng minh tài chính khi xin visa cho người ViệtNhân dịp kỷ niệm 25 the establishment of diplomatic ties Vietnam - South Korea, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thông báo mở rộng đối tượng được xét cấp thị thực đi lại vào Hàn Quốc nh ...
Read more
Change list straight student visa cases Korea 2017

Change list straight student visa cases Korea 2017 After the success of the program Visa Straight - 100% achieve visa year 2016, Bộ Tư pháp Hàn Quốc tiếp tục áp dụng chương trình Visa Thẳng từ ngày 02 straight 03 male 2017 đến năm 2018.Thông qua chương trình ...
Read more
HFC Scholarship at the University of Daegu

HFC Scholarship at the University of Daegu - Right 22/5 Intermediate school representatives Finance Hanoi ( HFC ) teacher Board Chairman Dang Van Phuc to communicate 3 scholarships for 3 du học sinh của HFC có thành tích học tập đạt TOP 1 tại Trường Đ ...
Read more
UNIVERSITY SCHOLARSHIP OF GOVERNMENT CLASS KOREA YEAR 2017

HỌC BỔNG BẬC ĐẠI HỌC CỦA CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC NĂM 2017 1. Institute of International Education National (NIIED) under the Ministry of Education Korea notification received admission records for scholarship programs for undergraduate students in Vietnam of the Korean government years ...
Read more
South Korea to study abroad lowest cost

South Korea to study abroad lowest cost programs Under international cooperation between school training Intermediate Financial Hanoi with the Wall College, University of Korea, the students will have to study Korean lowest cost through the school - Study ...
Read more
Studying how well Korea?

Studying how well Korea?  The trend of globalization and the opening mechanism has turned to study the Korean word "dream" of many young people become more popular than ever. With the dominance of education conditions,economic conditions, sociocultural, Traffic ... H ...
Read more
Study in Korea to help you change your life

Study in Korea to help you change your life Korea is now ranked top 1 Asia is not only economic but most other areas such as education, medical,course, army,movie,... are thriving. That is why today's young people ...
Read more
Guide Korean student visa

Guide Korean student visa For those you are interested in studying in Korea, the paperwork for a student visa is very important. Below is the detailed guide information as Korean student visa:a. Du college and their self-sufficiency ...
Read more
South Korea to study art at the prestigious university?

South Korea to study art at the prestigious university? Study in South Korea have a lot of diverse disciplines to choose from. If you have the innate talent and art lovers hearts do not hesitate to choose their arts nhe.O previous article we e ...
Read more
Student admission Korea

Admission to study Korean student enrollments Conditions QuocNgay ancient South Korea has always considered education as the greatest purpose in the training of talents. Not only that, Korea was a country with beautiful nature, Friendly people t ...
Read more
Why study abroad Korea?

Why study abroad Korea? 1. Korea is a country with a developing economy in Asia, a culture imbued with national identity, but above all cooperation, economic exchanges between Vietnam and Korea is growing strong and beautiful. With sheet b ...
Read more