Edit Translation

Welcome Tourism Jeju University visited and worked with HFC

Two cases taken together represent souvenir photograph and HFC school students

Welcome Tourism Jeju University visited and worked with HFC

Right 31/05/2017, University delegation visited Jeju travel and work in school finance Hanoi (HFC), về phía HFC có thầy chủ tịch HĐQT Đặng Văn Phúc, Principal Le Tran Ngoc and all staff and students.

Principal HFC Le Tran Ngoc said at Work
Principal HFC Le Tran Ngoc said at Work

Speaking at work, thầy hiệu trưởng Lê Trần Ngọc đã hoan nghênh chuyến thăm, làm việc của Đoàn trường Đại Học Du Lịch Jeju và bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai Trường. Đoàn bày tỏ niềm vui và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của HFC.

Representatives Jeju tourism University speech and discussion with staff and students of the HFC
Representatives Jeju tourism University speech and discussion with staff and students of the HFC

In the work program, Đoàn đã giới thiệu khái quát về Đại học du lịch Jeju và các lĩnh vực mà hai Trường có tiềm năng hợp tác như: Information Technology, Electronics and Telecommunication, .Nghiệp vụ khách sạn..

Two cases taken together represent souvenir photograph
Two cases taken together represent souvenir photograph

The meeting ended in the intimate atmosphere, openness and mutual understanding, promising the effective development cooperation relationship between the two cases.

Two cases taken together represent souvenir photograph and HFC school students
Two cases taken together represent souvenir photograph and HFC school students

COMMENT

Can You Concern