Cưỡi ngỗng về nhà

Một anh tính keo kiệt nổi tiếng nhất thôn. Đến ngày nọ, có vị khách đến chơi nhìn  thấy gà vịt đầy vườn nhưng anh chủ nhà vẫn cứ phàn nàn với khách:

- Chẳng mấy khi bác đến chơi mà lại không có thức gì thết đãi tử tế, thật lấy làm ân hận quá!

Ông khách vui vẻ bảo:

- Tôi có con ngựa đấy, bác đem làm thịt, anh em ta cùng chén cho vui.

Anh chủ nhà hỏi:

- Thế nhưng đường xa, bác về bộ thế nào được?

Khách đáp:

- Khó gì việc ấy!  Rồi bác xem trong đàn ngỗng của bác có con nào lớn, bác cho tôi mượn một con cưỡi về cũng được.

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm