Chương trình đào tạo Kế toán trưởng

Analyzing financial data

I/ Giới thiệu chương trình kế toán trưởng:

Nhằm mục đích thuận lợi nhất cho người học sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, Trường trung cấp kế toán tài chính Hà Nội đã nghiên cứu và cải tiến chương trình và thời gian đào tạo.

Khi đăng ký học các khóa kế toán trưởng của trường, học viên được đào tạo đầy đủ thời lượng kiến thức. Điểm mới của chương trình là học viên có thể học ngay sau khi đăng ký học, vì vậy rút ngắn thời gian đào tạo do không phải trờ đợi đủ lớp đủ khóa. Học viên nhanh chóng được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa

II/ Mục tiêu

1/ Mục tiêu chung:

Đào tạo và bồi dưỡng những kiến thức về kế toán, kiểm toán để nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức sắp xếp ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Đào tạo kế toán Trưởng cho các đối tượng như: phó trưởng phòng hoặc trưởng phòng kế toán, những cán bộ kế toán hiện đang làm việc và sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước hoặc nguồn ngân sách của các thành phần kinh tế khác.

– Đào tạo và bồi dưỡng những kiến thức chung, cụ thể về kế toán trưởng hành chính sự nghiệp và kế toán trưởng doanh nghiệp.

2/ Mục tiêu cụ thể:

* Cung cấp cho học viên các kiến thức:

– Cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán Việt Nam.

– Cập nhật những thay đổi trong Luật kế toán về nghề kế toán & vai trò của người làm công tác

kế toán trong một doanh nghiệp hay một tổ chức.

– Cơ sở lý luận và ý tưởng nền tảng trong luật kế toán Việt Nam trên cơ sở cải tổ theo hướng hội nhập với các thông lệ kế toán quốc tế.

– Hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính, mà khởi điểm là các báo cáo tài chính. Bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán.

– Cung cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế.

– Nắm vững tính chất, mục đích, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán và các nội dung kiểm toán: kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước.

– Phân tích cớ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.

– Phân tích cớ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp.

– Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp.

– Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các ứng dụng của nó trong việc thẩm định các dự án đầu tư.

III/ Thời gian đào tạo:

1/ Thời gian một khóa học: 3 tháng

2/ Phương thức học: 1 tuần học 3 buổi: Thứ 2,4,6 Hoặc 3,5,7

Thời gian:  Sáng: 18h đến 11h30

Chiều:  2h đến 5h30

Tối:  6h đến 8h30

IV/ Đối tượng tham gia:

– Những người có đủ các điều kiện dưới đây:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán hoặc kiếm toán

+ Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác thực tế trởlên. Hoặc tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác thực tế trở lên.

+ Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo qui định của Bộ tài chính trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ c các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang).

+ Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo qui định của Bộ Tài chính trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả Hợp tác xã.

+ Những người hành nghề kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán và những người khác cố đủ tiêu chuẩn qui định.

V/ Tiêu chuẩn học viên dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

1/ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên

2/ Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán là 02 năm đối với những người có trình độ đại học trở lên và 03 năm đối với những người có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp.

IV/ Nội dung chương trình:

– Gồm 11 chuyên đề theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành .

                                     

       NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT chuyên đề Tên chuyên đề
I/ Phần kiến thức chung
Chuyên đề 1 Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
Chuyên đề 2 Quản lý tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 3 Pháp luật về thuế
Chuyên đề 4 Thẩm định dự án đầu tư
Chuyên đề 5 Quan  hệ tín dụng, thanh toán giữa DN với Ngân hàng và tổ chức tài chính
Ôn tập và kiểm tra phần 1
II/ Phần kiến thức nghiệp vụ
Chuyên đề 6 Pháp luật về Kế toán
Chuyên đề 7 Tổ chức công tác Kế toán và vai trò, nhiệm vụ Kế toán trưởng DN
Chuyên đề 8 Kế toán tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 9 Tổ chức Kế toán quản trị doanh nghiệp
Chuyên đề 10 Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 11 Kiểm toán và Kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
Ôn tập và kiểm tra phần II

 

* Giảng viên: Các chuyên gia và giảng viên đã tham gia giảng dậy nhiều khóa học, có kiến thức lý luận và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực ở Bộ Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường đại học Luật, Trường Cao đẳng Tài chính và Quản trị kinh doanh…..

* Môi trường học tập: Phòng học rộng rãi, thoáng mát, được trang bị đầy đủ máy chiếu, điều hoà, thang máy hiện đại….đảm bảo tiêu chí Học tập và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp

* Chứng chỉ: Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ kế toán trưởng do………..

* Tài liệu tham khảo:

- 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam (2001 – 2006) / Bộ Tài chính. . – Hà Nội : Thống kê, 2006.

- Chế độ kế toán & quy định mới về quản lý thu chi trong cơ quan, đơn vị hành chính sự

nghiệp theo mục lục ngân sách 2009 – Hà Nội : Lao động xã hội 2009

- Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ : (Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) / Bộ Tài Chính- Hà Nội : Thống kê,

2007.

- Giáo trình phân tích báo cáo tài chính / Nguyễn Năng Phúc chủ biên. . – Hà Nội : Đại học

kinh tế quốc dân, 2008.

- Hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính tại Việt Nam và các tình huống áp dụng chuẩn mực kế toán: Theo thông tư số 2010/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ tài chính- Hà Nội: 2009……
Liên hệ: Trường TC Tài Chính Hà Nội 

Tầng 8 – ĐH Sân khấu Điện Ảnh – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội

ĐT: 04.66.755.069 – DĐ: 0962.959.886

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm