Bao nhiêu lần?

Giờ học, thấy Nam ngủ gật.- Cô: Cô có 1 sợi dây, cô muốn chia thành 2 đoạn, hỏi cô phải cắt mấy lần?- Nam: Thưa cô, em không biết ạ!- Cô: trời! Dễ thế mà em không biết sao?- Nam: Vì em không biết rằng con dao để cắt cùn hay bén nữa…

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm